Tweede vrouw

Jouw team, bestuur of organisatie loopt vast. Of staat voor grote uitdagingen die een ander perspectief op organisatie vereisen. Zelfstandig krijgen jullie onvoldoende zicht op de patronen die doorbroken moeten worden, of raken jullie verstrikt in zich steeds herhalende dynamieken. Jullie willen daar nu echt verandering in aanbrengen.

In de eerste fase hebben we gedegen gesprek(ken) waarin de gewenste verandering, bestaande patronen en het ontwerp van een traject en de contractering van sleutelpersonen centraal staan.
Betreft het een groter verandertraject dan betrek ik daar deskundige collega’s bij.

Ik beschouw organisaties als complexe systemen die niet losstaan van hun omgeving. De vraagstukken daarin zijn ook niet eendimensionaal te beantwoorden. Patronen en organisatiestructuur en cultuur zijn vaak in jaren ontwikkeld en om dat in beweging te krijgen is allereerst inzicht erin en respect voor de waarde ervan nodig. Vervolgens is het mogelijk om nieuwe perspectieven op organiseren, omgaan met klanten en markt, taken en rollen verdelen met elkaar te onderzoeken.
Ik ben niet de expert-adviseur die een analyse maakt en de oplossing aandraagt.
Nee, ik verbind me aan jullie en jullie vraag en richt samen met de leidingevende(n) een proces in waarbij het contracteren en mobiliseren van de juiste mensen, het creëren van cruciale gebeurtenissen en het steunen van bewustwording en moed bij de leiding centraal staan. Ik voed continue reflectie, vertrouwen en stimuleer het experimenteren met ander gedrag, andere oplossingen.

Ik noem mezelf ‘tweede vrouw’ omdat ik als het ware naast de leidingevende en team ga staan. Of naast de interimmer, projectleider, eerste adviseur.
Ik neem de verantwoordelijkheid voor besluitvorming en verandering niet over, maar help een gedegen proces en interventies vormgeven en reflectie bevorderen.
Het tegenstrijdige is dat de organisatiepatronen vaak niet vastzitten aan de mensen die daar werken, maar dat deze patronen wel pas in beweging komen als de mensen die er nu werken zich persoonlijk inzetten. Ik ga er daarbij van uit dat de verandering die gevraagd wordt ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de sleutelfiguren dient.
De leider wordt zich bewuster van (de grenzen van) zijn/ haar positie en voelt zich gesteund. Mensen raken minder verstrikt in het systeem, staan meer in hun kracht, accepteren grenzen en dienen bezield de taak.