Relatie-coaching

Relatie-coaching (conflictbegeleiding/ uitkoopbegeleiding)
Samenwerken blijkt een hele kunst. Ik coach collega’s, partners, ondernemers, leidinggevenden en hun medewerkers bij hun samenwerkingsvraagstuk. Zo’n vraagstuk kent vele ‘gezichten’. Partners of collega’s kunnen voor een belangrijke (verander)opdracht staan en daar gezamenlijk supervisie op willen, om zo het beste uit de relatie te halen ten behoeve van de klant en organisatie. Partners van een onderneming krijgen in toenemende mate last van onderlinge irritaties en verschil in visie of een Raad van Bestuur staat voor een nieuwe uitdaging in een complexe context en botst onderling.

In de afgelopen jaren heb ik diverse partners begeleid bij een cruciaal moment in hun samenwerking. Meestal was de aanleiding een (dreigend) conflict. Allereerst verken ik de bereidheid en wens om met elkaar verder te gaan en de gezondheid of schade in de relatie. Is er voldoende gezonde basis om met elkaar door te gaan, dan help ik bij het voeren van de goede gesprekken over samenwerking, ingesleten interactiepatronen (functioneel en disfunctioneel) en hoe ze een vruchtbare toekomst in de context van de organisatie kunnen bouwen.
Is de relatie teveel beschadigd en wordt duidelijk dat de partners afscheid van elkaar gaan nemen, dan help ik bij dat proces. Op een goede manier afscheid nemen is voor zowel partners als voor voortgang van de organisatie van vitaal belang. In dat proces heb ik aandacht voor de persoonlijke, emotionele dynamiek én de zakelijke kant. Ik draag zorg voor een stapsgewijs proces. In een enkel geval heeft dit geleid tot het begeleiden van een uitkoopproces in aanwezigheid van de betrokken accountants.

Ook begeleid ik regelmatig in driehoeksgesprekken leidinggevende met medewerker (manager of professional) die een noodzakelijke ontwikkeling moet doormaken of die voor een belangrijke veranderopdracht staat. Daar draag ik bij aan het verhelderen van de communicatie(patronen) en vooral aan het bewustworden van de verhouding en wat daarin wel en niet kan; hoe houden jullie het zuiver, wat is wiens verantwoordelijkheid en taak en op welke wijze ondersteun je het proces van de medewerker en zoeken jullie de gezonde confrontatie op? Dit draagt bij aan een volwassen en professioneel contact en een versnelde ontwikkeling van het project of afdeling die onder de verantwoordelijkheid van de betrokkenen vallen.