Wat ik doe voor wie

Wanneer gebaande (advies)paden voor een vraagstuk geen oplossing bieden, kom ik in beeld. Je worstelt met een (organisatie)vraag, er zijn of dreigen conflicten, je wilt een fundamentele stap maken in je professionele ontwikkeling of jullie willen een stevige verandering in jullie onderneming, afdeling of team vormgeven. Ik bied deze begeleiding in de organisatiecontext in een viertal vormen:

Supervisie/ coaching/ schaduwadvies
Je werkt als (zelfstandig) professional, adviseur, ondernemer of leidinggevende en ondanks je (hoge) opleiding of persoonlijke ontwikkeling en ervaring loop je tegen vraagstukken aan, die je niet alleen wilt of kunt oplossen. Organisaties zijn complexe systemen,die je hoe dan ook lees meer

Tweede vrouw/ procesbegeleider
Jullie team, bestuur, project of organisatie loopt vast. Of staat voor grote uitdagingen die een ander perspectief op organisatie vereisen. Zelfstandig krijgen jullie onvoldoende zicht op de patronen die doorbroken moeten worden, of raken jullie verstrikt in zich steeds herhalende dynamieken. Jullie willen daar nu echt verandering in aanbrengen. lees meer

Intervisie
Met een groep leren op de grens van theorie en praktijk, van persoon en organisatie rondom actuele casussen. Dát vind ik heerlijk om te begeleiden in intervisies. In een boek of model lijkt de organisatiewereld zo simpel. In de praktijk blijkt deze weerbarstig. Door aan de hand van casussen gezamenlijk gestructureerd aandacht te besteden aan concrete vraagstukken van individuele deelnemers, leert de groep over organisatiedynamiek, interveniëren en het daarbij inzetten van jezelf. lees meer 

Relatie-coaching (conflictbegeleiding/ uitkoopbegeleiding)
Samenwerken blijkt een hele kunst. Ik coach collega’s, partners, ondernemers bij hun samenwerkingsvraagstuk. Zo’n vraagstuk kent vele ‘gezichten’. Partners of collega’s kunnen voor een belangrijke (verander)opdracht staan en daar gezamenlijk supervisie op willen, om zo het beste uit de relatie te halen ten behoeve van de klant en organisatie. Partners van een onderneming krijgen in toenemende mate last van onderlinge irritaties en verschil in visie of een Raad van Bestuur staat voor een nieuwe uitdaging in een complexe context en botst onderling. lees meer

In mijn werk combineer ik een diep inzicht in de dynamiek van organisaties en ervaring met persoonlijke ontwikkeling van mensen. Ik heb een scherp gevoel voor verhoudingen. Op een creatieve en speelse manier zoek ik grenzen op, confronteer ik en maak verbinding. Tegelijkertijd draag ik zorg voor voldoende veiligheid, doordat ik werk vanuit mijn hart en omdat ik eerlijk en zorgvuldig benoem wat ik denk. Ik zet mezelf vol in in het werk en het contact met klanten. Lees meer over mijn uitgangspunten en het systemische gedachtegoed onder inspiratie.