Intervisie voor Medisch Specialisten

Samen met Sacha Simons bied ik Intervisie voor Medisch Specialisten -werken in de weerbarstige ziekenhuisorganisatie- aan. Open hier de PDF-flyer van Intervisie voor Medisch Specialisten, of lees hieronder verder.
Ook is er een artikeltje verschenen over intervisie voor medisch specialisten. Dat is hier te lezen.

Herkent u dit?
Lastige kwesties in uw dagelijkse praktijk die meer energie vragen dan geven. Vraagstukken waarvoor onvoldoende ruimte is om met uw collega’s te bespreken. Vragen als:

  • Hoe houd ik regie en overzicht nu er steeds meer als team wordt gewerkt?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met een collega waar veel klachten over zijn?
  • Hoe waarborg ik de kwaliteit van zorg en van de afdeling, gezien alle bezuinigingen?
  • Hoe zorg ik dat het contact met het management constructief wordt?
  • Hoe kan ik omgaan met mijn veranderde verantwoordelijkheid en positie nu ik als volwaardig medisch specialist binnen dezelfde groep functioneer?
  • Hoe houd ik plezier in mijn werk onder de toenemende (productie)druk?

Vragen die betrekking hebben op samenwerken, communiceren, organiseren en professioneel handelen in de complexe organisatie die een ziekenhuis is.

Begeleide intervisie voor medisch specialisten
Mieke Koldewee en Sacha Simons bieden u tijdens een zestal bijeenkomsten een intervisiemethode aan. Tijdens deze bijeenkomsten leert u, aan de hand van door u zelf ingebrachte vraagstukken, reflecteren op uw eigen handelen:

  • anders kijken naar de situaties die u als lastig ervaart,
  • leren van de manier waarop uw collega’s dit doen,
  • ervaren wat er gebeurt als u iets anders uitprobeert in uw werksituatie.

Effect
Een groter begrip en meer inzicht in de dynamiek van organisaties.
Een groter bewustzijn van het effect van uw eigen handelen in dit krachtenveld.
Een breder palet aan mogelijkheden om uw eigen handelen constructief in te zetten.
Dit alles ter verbetering van de kwaliteit van zorg, samenwerking met anderen en uw eigen werkplezier.

Citaten van oud-deelnemers
Intervisie is voor mij een zeer waardevolle manier gebleken om te reflecteren op mijn eigen handelen. Zo bood het soms een handvat om een stroef traject vlot te trekken, soms verheldering waarin zaken van emoties konden worden gescheiden en soms een mogelijkheid om van gemaakte fouten te leren. (Jacqueline Stouthard, oncoloog)

Deze intervisie bood een plek waar ik me op een veilige manier bloot kon geven in mijn functioneren als dokter. Het werkte erg verhelderend om problemen en leuke ervaringen te delen waardoor ik merkte dat ik niet alleen sta met mijn twijfels. Niet alle twijfels zijn verdwenen, maar mijn zorg erover is duidelijk minder geworden. (Koos Sanders, dermatoloog)

In de intervisie heb ik gezien dat iedereen problemen ervaart waar hij of zij zich eigenlijk voor geneert en toch last van heeft. En dat niemand raar opkeek van andermans problemen. Het feest van de herkenning. Ik heb de intervisie als steun in de rug ervaren bij mijn besluit om het stafvoorzitterschap te aanvaarden. (Maaike van der Veen, reumatoloog)

Mieke Koldewee en Sacha Simons
Mieke Koldewee begeleidde in het kader van haar advies- en coachwerk in de afgelopen 11 jaar diverse intervisiegroepen, waaronder medici. Ze richt zich op het grensvlak van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en theorie en praktijk.

Sacha Simons werkt sinds 17 jaar in de gezondheidszorg. Inmiddels als zelfstandig organisatieadviseur, trainer en coach. Ze werkt regelmatig in opdracht van medisch specialisten, zowel in ziekenhuisverband als voor wetenschappelijke verenigingen. www.adviesinorganisatie.nl

Praktische informatie
Zes bijeenkomsten in 2012 (of informeer voor een traject op maat):
Donderdags 17.30-21.00 uur: 8 maart, 24 mei, 30 augustus
Donderdags 14.30-18.00 uur: 19 april, 28 juni, 4 oktober
Duur bijeenkomst: 3,5 uur; afwisselend ’s middags en ’s avonds (inclusief lichte maaltijd)
Aantal deelnemers: 8 tot 10
Locatie: Hooghiemstra, Hooghiemstraplein 122, Utrecht
Kosten:€ 950,- (excl. 21% BTW)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vóór 9 februari 2012 een e-mail te sturen naar: sacha@adviesinorganisatie.nl

 

Reacties zijn gesloten.