Duurzaamheidsdenken in het Recht

In de eerste helft van 2015 begeleid ik op drie avonden (do 12 februari, do 26 maart en do  18 juni) een contemplatieve dialoog rondom ‘Duurzaamheidsdenken in het Recht’. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met Alexander de Savornin Lohman, advocaat en oprichter van Centre for Sustainable Justice en Mariske Vreugdenhil.

De bijeenkomsten starten met een inhoudelijke inleiding of het gezamenlijk kijken van een fragment en wordt gevolgd door een contemplatieve dialoog. Niet discussie staat daarbij centraal, maar we faciliteren met deze vorm een gesprek met ruimte voor bezinning, dieper nadenken en nieuwe inzichten over de waarde van ons rechtssysteem. Klik hier voor de flyer.

Omdat duurzaamheid alle disciplines omvat en het recht bepalend is voor de kwaliteit van de samenleving, zijn de bijeenkomsten open voor iedereen die zich tot de onderwerpen aangetrokken voelt, jurist of niet-jurist.
De avonden staan ieder op zichzelf. Iedere avond is verdiepend op een ander thema van duurzaamheid.
In 2014 hebben reeds drie avonden plaatsgevonden. De avonden in 2015 betreffen nieuwe thematieken in relatie tot duurzaamheidsdenken in het recht.

Reacties zijn gesloten.